Preskocit navigáciu

Detská rekreácia


OZNAM - Hotel Granit Zemplínska šírava

V reakcii na medializované informácie ohľadne výskytu osýpok v oblasti Michalovce by sme Vás chceli informovať, že na základe vyjadrenia regionálneho hygienika bola mimoriadna situácia vyhlásená len pre mesto Michalovce a niektoré obce – nespadá sem obec Zemplínska šírava, pričom sa mimoriadna situácia týka iba určitých skupín obyvateľstva na konkrétnych uliciach.
Obec Zemplínska šírava nespadá do spomenutej rizikovej oblasti a lokalita Hotela Granit Zemplínska šírava je od rizikových oblastí pomerne izolovaná. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že vedenie Hotela Granit Zemplínska šírava realizuje všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu spomenutého rizika a zabezpečenie zdravia svojich klientov.

 

 

Informácie možno získať na tel. č.: 0960 316 065, prípadne e-mailom: rekreacie@vusz.sk

 


Metodické usmernenie riaditeľa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní letnej detskej rekreácie v roku 2018.

  

HOTEL GRANIT Zemplínska šírava

DETSKÁ LETNÁ REKREÁCIA
 • deti od 7 do 17 rokov
 • 10 dňové turnusy
 • prihlášku na detský letný tábor a aktuálne turnusy nájdete v Metodickom usmernení pri podávaní žiadostí na detský letný tábor v roku 2016.

DOPRAVA

 • Zvoz detí: Zberné miesto pre dovoz a odvoz - ako na poukaze!
 • Prepravu detí do tábora zabezpečuje Hotel Granit Zemplínska šírava.
V cene poukazu je ubytovanie, celodenná strava, preprava detí a batožín zo zber. miesta do LDT, režimové nápoje, program, drobné nákupy vecných cien a vstupov

UBYTOVANIE
 • murované chatky (10 miestne)
 • podľa pohlavia a vekovej kategórie,
 • sociálne zariadenia priamo v chatke
 • dieťa udržiava čistotu v chatkách a vo svojich osobných veciach.
 • deti nevykonávajú strážnu službu ani službu v kuchyni.
STRAVOVANIE
 • Celodenné stravovanie detí je zabezpečené v jedálni hlavnej budovy hotela.
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
 • Zdravotná starostlivosť je zabezpečená nepretržite zdravotníkom tábora.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
 • Je nutné vybaviť deti primeraným oblečením, náhradným oblečením, prezúvkami, plavkami, slnečnými okuliarmi, športovou obuvou do dažďa a na turistiku, plášťom do dažďa, baterkou, osobnými a hygienickými potrebami, príručným batôžkom a fľašou z PVC.
 • Je nevyhnutné, aby každé dieťa malo so sebou zdravotnú kartu poistenca !!!
 • Deti nie sú poistené proti úrazu na pobyt v detskom letnom tábore!!!

KONTAKT

HOREZZA, a.s.
HOTEL GRANIT Zemplínska šírava
072 36 Kaluža

Tel. : 056/ 649 2571
Tel. : 056/ 649 2572


HOTEL GRANIT Smrekovica 

DETSKÁ LETNÁ REKREÁCIA
 • deti od 7 do 17 rokov
 • 10 dňové turnusy
 • prihlášku na detský letný tábor a aktuálne turnusy nájdete v Metodickom usmernení pri podávaní žiadostí na detský letný tábor v roku 2016.
DOPRAVA
 • Zvoz detí: Zberné miesto pre dovoz a odvoz - ako na poukaze!
 • Prepravu detí do areálu tábora zabezpečuje Hotel Granit Smrekovica.
V cene poukazu je celodenná strava, ubytovanie, nápoje, cestovné, vstupy pri zabezpečených výletoch, ...

UBYTOVANIE
 • budova C Hotela Granit Smrekovica
 • zvlášť sú ubytovní chlapci, zvlášť dievčatá (s prihliadnutím na vek),

STRAVOVANIE

 • jedáleň hlavnej budovy
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
 • Zdravotnícka starostlivosť je nepretržite zabezpečovaná zdravotníkom tábora.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
 • Je potrebné vybaviť deti vhodnou turistickou obuvou (aj do dažďa), teplým aj náhradným oblečením, plášťom do dažďa, baterkou, plavkami, slnečnými okuliarmi, osobnými a hygienickými potrebami, príručným batôžkom na krátke výlety, fľašu z PVC na čaj...
 • Je nevyhnutné, aby každé dieťa malo so sebou zdravotnú kartu poistenca!!!
 • Deti nie sú poistené proti úrazu na pobyt v detskom letnom tábore!!!
KONTAKT:

HOREZZA, a.s.
HOTEL GRANIT Smrekovica
Smrekovica 7784, 034 01 Ružomberok

Tel. : 044/ 432 2516
Fax : 044/ 439 6354

HOTEL GRANIT Tatranské Zruby - klimatické kúpele

DETSKÁ LETNÁ REKREÁCIA
 • v roku 2016 sa nekoná
KONTAKT:

HOREZZA, a.s.
HOTEL GRANIT TATRANSKÉ ZRUBY - klimatické kúpele
062 01 Vysoké Tatry

Tel. : 052/ 442 2751
Tel. : 052/ 442 2752

Skočiť na menu
Share